Større tryghed, mindre bøvl...

Ring nu!

26 25 36 73

version0

EJDA Ejendomsadministration ApS er medlem af Ejendomsforeningen Danmark.

Ansvarsforsikringen dækker det ansvar, administrator har over for sine klienter. Glemmer administrator f.eks. at varsle en huslejestigning, dækker forsikringen det tab, som ejendommens ejer lider derved. Forsikringen omfatter både de traditionelle opgaver i forbindelse med ejendomsadministration samt Facility Management og administration af energimærkning og evt. andre tilsynsordninger iht. lov om fremme af energibesprelser i bygninger.

Ansvarsforsikringen er både en sikkerhed for husejer og administrator. Dækningen er på 1,5 mio. kr.