Ny bekendtgørelse om forbrugsmåling

Den 5. juni 2014 trådte en ny bekendtgørelse om individuel forbrugsmåling i kraft.

Bekendtgørelsen omhandler måling på varmt vand og køl i bestående ejendomme, nybyggeri og ved ny-installation. Bekendtgørelsen gælder for bolig- og erhvervsejendomme og er udarbejdet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

I bestående bebyggelser skal ejer blandt andet installere målere til måling af forbruget af varmt vand og køl i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed inden den 31. december 2016.

Find bekendtgørelsen om individuel måling.