Nyt lejelovsforslag sendt i høring

Et nyt lovforslag, der vil ændre markant på lejeloven, er netop sendt i høring af Carsten Hansen, minister for by, bolig og landsdistrikter. Det skriver Ejendomsforeningen Danmark.

Lovforslaget, der udmønter et politisk forlig fra 11. juni 2014, har til formål at ”forenkle og modernisere” lejeloven.

Der er bare et problem: Det gør det nye forslag ikke. Ifølge Ejendomsforeningen Danmark vil det i stedet lede til nye administrative byrder for udlejerne, øgede omkostninger for lejerne og en stigning i antallet af konflikter mellem lejerne og udlejerne om fx fraflytninger.

Det vil være i alles interesse, hvis forslaget aldrig bliver fremsat i Folketinget. Sådan bliver konklusionen i det høringssvar, som Ejendomsforeningen Danmark udarbejder.

Læs lovforslaget