Ingen pligt til fællesantenneanlæg

En ændring i planloven betyder, at grundejere og grundejerforeninger pr. 1. januar 2014 ikke længere er bundet af bestemmelser i lokalplaner til at tilslutte sig og vedligeholde et fællesantenneanlæg.

Lovændringen forhindrer dog ikke, at en grundejer-, ejer-, eller andelsboligforening kan vedtage at pålægge sine medlemmer at være tilsluttet et fællesantenneanlæg eller en fælles udbyder. Det betyder, at der reelt ikke er sket nogen ændring i forhold til foreningsbestemt medlemskab af en antenneforening eller en fælles udbyder som f.eks. YouSee, som altså fortsat er muligt, såfremt foreningens vedtægter ikke konkret hindrer en sådan aftale.

Der er alene tale om en ophævelse af tilslutningspligten i lokalplanbestemmelser og eventuelle servitutter.

Læs mere om den nye ændring her.