Skema ved salg af andelsbolig

I november 2013 sendte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter et udkast til ny bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger i høring.

Se bekendtgørelsen her.

Bekendtgørelsen indeholder et oplysningsskema, som sælger skal udlevere ved overdragelse af en andelsbolig. Skemaet skal gøre det lettere for køber at gennemskue andelsboligforeningens økonomi.

Læs hele nyheden fra Ejendomsforeningen Danmark her.

Oplysningsskemaet er lovpligtigt ved salg af andele efter afholdelse af ordinær generalforsamling 2014 og er således nu taget i brug i de fleste andelsboligforeninger.