Større tryghed, mindre bøvl...

Ring nu!

26 25 36 73

DIGITAL administration

Til de mere web-orienterede foreninger, tilbyder vi produktet DIGITAL. Produktet har som udgangspunkt alle de services, som tilbydes under KLASSISK, men adskiller sig ved, at alle informationer alene fremsendes elektronisk eller findes på hjemmesiden.

Administrator varetager alle økonomiske forhold for foreningen, er sparringspartner for bestyrelsen og står for udsendelser, opkrævninger, inddrivelse af restancer, indkaldelse til generalforsamling, forbrugsregnskaber mv. Derudover tilbyder vi en foreningstilpasset hjemmeside, hvor alle nødvendige data gøres tilgængelige. Alle medlemmer får adgang til en foreningskalender, nyheder, ejendomsdokumenter samt et debatforum. Bestyrelsen får desuden adgang til et økonomisk overblik, som løbende opdateres og hvor I tilbydes mulighed for print af økonomiske statusrapporter.

Det er vores klare overbevisning, at dette produkt er fremtiden inden for ejendomsadministration, men som bestyrelse skal I være opmærksomme på, at det kræver, at alle medlemmer benytter internettet og har mulighed for at modtage e-mail. Hvis du er interesseret i produktet, men har særskilt behov for, at enkelte beboere modtager informationer pr. brev, så kan vi også finde en løsning, der omfatter dette.

Administration

  • Besvarelse af henvendelser ifm. ejerskifte (ejendomsmæglere m.fl.)
  • Besvarelse af myndighedshenvendelser
  • Løbende rådgivning af bestyrelsen
  • Registrering af ejerskifte og kontrol af sikkerhed iht. vedtægterne, herunder evt.
    håndpantsætningserklæringer
  • Skanning og opbevaring af modtagne dokumenter
  • Udlevering af oplysninger ved retssager/fogedsager om foreningens tilgodehavender hos medlemmerne

 

Administration udvidet

Finans

Finans udvidet

Forbrugsregnskab

Hjemmeside

Hjemmeside historik