Større tryghed, mindre bøvl...

Ring nu!

26 25 36 73

GØR-DET-SELV administration

Er I en mindre forening, eller er I blot en meget aktiv bestyrelse, så tilbyder vi et produkt, der målretter sig Jer. GØR-DET-SELV er et produkt, hvor I som udgangspunkt selv står for administrationen.

Vi stiller en foreningstilpasset hjemmeside til rådighed med adgang til alle foreningsoplysninger og et økonomisk overblik for bestyrelsen. Desuden varetager vi den daglige regningsbetaling og bogføring. Vi leverer årligt regnskabstal, men selve regnskabet, møder, generalforsamlingen, informationer og indkaldelser står I selv for.

Administrator er selvfølgelig til rådighed for sparring med bestyrelsen, og hvis der opstår behov, kan I købe de særskilte ydelser, I måtte have behov for, såsom mødedeltagelse, referatskrivning, udsendelser til medlemmerne eller levering af regnskab. Produktet giver således foreningen mulighed for at lave mere selv, men sikrer Jer samtidig muligheden for, at vi kan tage over, hvis behovet opstår.

Administration

 • Besvarelse af henvendelser ifm. ejerskifte (ejendomsmæglere m.fl.)
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser
 • Løbende rådgivning af bestyrelsen
 • Registrering af ejerskifte og kontrol af sikkerhed iht. vedtægterne, herunder evt.
  håndpantsætningserklæringer
 • Skanning og opbevaring af modtagne dokumenter
 • Udlevering af oplysninger ved retssager/fogedsager om foreningens tilgodehavender hos
  medlemmerne

Finans

 • Kvartalsvise opkrævninger via Nets (Betalingsservice)
 • Leverandørbetalinger samt udlæg efter digital attestation
 • Løbende bogføring af ind- og udbetalinger samt opbevaring af bilag i 5 år
 • Udsendelse af påkrav ved manglende betaling
 • Årsafslutning, afstemning af foreningens konti samt digital bilagsadgang til foreningens revisor

Forbrugsregnskab

 • Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger
 • Fremsendelse af forbrugsregnskab til medlemmerne
 • Regulering af acontobeløb samt tilbagebetaling/efterbetaling
 • Årlig fremsendelse af oplysninger til målerfirma

Hjemmeside

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Foreningskalender
 • Virtuel opslagstavle
 • Navne og numre (til bestyrelse, leverandører m.fl.)
 • Bestyrelsesadgang til overblik over foreningens økonomi
 • Bestyrelsesbibliotek med adgang til bestyrelsesreferater
 • Foreningsbibliotek med alle gældende dokumenter (vedtægt, husorden, energimærke mv.)