Større tryghed, mindre bøvl...

Ring nu!

26 25 36 73

KLASSISK administration

Vi anbefaler som udgangspunkt produktet KLASSISK, fordi vi antager, at det svarer bedst til det administrationsprodukt, du har været vant til.

KLASSISK er, som navnet antyder, det mest almindelige produkt på markedet. Her varetager administrator alle økonomiske forhold for foreningen, er sparringspartner for bestyrelsen og står for udsendelser, opkrævninger, inddrivelse af restancer, indkaldelse til generalforsamling, forbrugsregnskaber mv. Derudover tilbyder vi en foreningstilpasset hjemmeside, hvor alle nødvendige data gøres tilgængelige. Alle medlemmer får adgang til en foreningskalender, nyheder, ejendomsdokumenter samt et debatforum. Bestyrelsen får desuden adgang til et økonomisk overblik, som løbende opdateres og hvor I tilbydes mulighed for print af økonomiske statusrapporter.

Herudover sendes alle relevante informationer pr. brev til medlemmerne SAMT elektronisk til dem, der har opgivet en mailadresse.

Administration

Administration udvidet

Brev

Finans

Finans udvidet

Forbrugsregnskab

Hjemmeside

Hjemmeside historik