Tilskud til energirenoveringer

Det er frem til den 1. marts 2015 muligt for ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål at søge om tilskud til energirenovering. Den samlede pulje er på 25 mio. kr., skriver Estate Media.

Med tilskudsordningen ønsker Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter at fremme antallet af aftaler mellem udlejer og lejere om at gennemføre energibesparende forbedringer. Lejerne får et bedre indeklima, uden at de samlede boudgifter stiger. Udlejeren får mulighed for at få et afkast af energiinvesteringen samtidig med, at energiforbruget reduceres.

Tilskuddet kan ydes til både rådgivning til lejerne om fx byggetekniske samt juridiske forhold og den egentlige gennemførelse af det energibesparende arbejde. Det er dog en forudsætning, at aftalen indgås med et flertal af lejerne.

Læs mere om puljen og find vejledning og ansøgningsskemaer.