Større tryghed, mindre bøvl...

Ring nu!

26 25 36 73

EJDA Ejendomsadministration

Vi er en moderne virksomhed, som beskæftiger sig med administration af ejer-, grundejer- og andelsforeninger samt udlejnings- og erhvervsudlejningsejendomme. Firmaet har eksisteret siden 2004 og har i sine første leveår været beskæftiget med administration af ejerforeninger i København. Som medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark er vi desuden ansvars- og kautionsforsikret op til 1,5 mio. kr. ligesom vi selvfølgelig følger foreningens etiske retningslinjer for ejendomsadministration.

»Ejendomsadministration handler i bund og grund om service og tillid«

Vores virksomhed er bygget op om den grundsætning, men hvad er service? Hvad er tillid? Og hvor blev de klassiske konkurrenceparametre pris, kvalitet og professionalisme af?

Virksomheder verden over bliver i stigende grad konfronteret med et pres om at være i stand til at ændre sig, hvis de skal kunne overleve på et uforudsigeligt marked, hvor virksomhedens omverden kontinuerligt forstørres og konkurrencen stadigt øges. Moderne virksomheder skal være dynamiske, i konstant bevægelse og tænke i nye metoder til hvorledes de kan være med på beatet. Som følge deraf er forandring blevet det alle virksomheder higer efter. Men hvordan kan man som virksomhed forandre sig – hvordan kan man skille sig ud og samtidig gøre tingene bedre?

Om at gøre det bedre
Vores virksomhed bunder i et ønske om at gøre det bedre – ikke bare bedre end andre, men så absolut også bedre end os selv og det, vi præsterede i går og vi har identificeret vejen dertil – nemlig via service og tillid.

Service handler om at levere den ydelse, der efterspørges – til aftalt tid, aftalt pris og aftalt kvalitet. Derudover handler det om at være proaktiv – om selv at gøre opmærksom på de behov, vi som professionel aktør ser for kunden.

Vi har selv en lang erfaring som bestyrelsesmedlemmer i ejerforeninger, og derfor er vores referenceramme i høj grad præget af, hvad vi selv har haft behov for at få, da vi sad i en bestyrelse.

Hvilke tre ting ville du ønske at din administrator gjorde bedre? For os er det afgørende at finde ud af, hvad det er, du mangler hos den administrator, du har i dag. Bestyrelsesarbejdet er i de fleste tilfælde ulønnet, og en god bestyrelse er altafgørende for en velfungerende forening. Derfor ser vi det som vores vigtigste opgave at lette bestyrelsens arbejde mest muligt.

Det var oplevelsen af et stigende behov for bedre kvalitet og service fra administrator samt troen på at kunne gøre det bedre, der i 2004 dannede grobund for virksomheden. Og det er erfaringen for, at det kan lade sig gøre, der får os til at fortsætte.

– Vi har juridisk, økonomisk og skattemæssig erfaring og får besked så snart der er ændringer på de områder. Alt af relevans for dig bliver lagt ud som nyheder på vores hjemmeside, og hvis vi vurderer, at der er tale om noget, der kan få stor betydning, kontakter vi dig selvfølgelig direkte.

– Vi tilbyder dig overblik som bestyrelse med et online foreningsarkiv, så nu kan du roligt lægge alle de gamle bestyrelsesmapper i en flyttekasse og stille dem væk og nyde døgnadgang til alle foreningens papirer.

– Vi fokuserer på at levere en internetbaseret administrationsløsning med en foreningstilpasset hjemmeside og en vid udstrækning af muligheder for selvbetjening, så din arbejdstid ikke skal dikteres af tidspunktet eller vores tilgængelighed.

– Vi tilbyder løbende og let forståelig økonomisk rapportering på ejendommen og leverer et årsregnskab med noter og forklaringer, så alle medlemmer har adgang til væsentlige detaljer om foreningens økonomi og forbrugsmønster.

– I forbindelse med overtagelse af administrationen, tilbyder vi at deltage på de første bestyrelsesmøder, så vi ved løbende dialog sikrer, at forventninger, ønsker og behov er afstemt. Derefter afhænger vores mødedeltagelse af den konkrete aftale samt foreningens behov.

– Vi har stærke samarbejdspartnere, som kan garantere hurtig og kompetent sagsbehandling ved f.eks. juridiske og tekniske behov, som rækker ud over almindelig ejendomsadministration

– Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores systemer og produkter, eller kort sagt – vores service.

Når vi taler om service, taler vi også pris, for den service, der er omfattet af et produkt, skal være afspejlet i prisen. Det handler også om tillid, om professionalisme og om at administrator kan ”walk the talk”. For at opleve service, er det afgørende, at man får indfriet sine forventninger og måske mere til. Vi vil faktisk gå så langt som til, at du ikke bare skal have dine forventninger indfriet – du skal føle, at de bliver det, ja faktisk skal du slet ikke overveje, om de bliver indfriet – det skal være en selvfølge. Her kommer tillid ind i billedet.